Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, Soleckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „MANKO” z Krakowa zapraszają na 18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim Zima 2017/2018.

„Kawiarenka dla Seniorów” działająca w ramach projektu „Kamienica Inicjatyw” w Toruniu przygotowała na styczeń kolejne interesujące wydarzenia dla seniorów.

Zapraszamy do lektury czwartego wydania „Informatora dla Seniora”, który jest zbiorem informacji o instytucjach świadczących pomoc osobom starszym, jak również placówkach aktywizujących i integrujących seniorów.