Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatu inowrocławskiego), które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.  W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową do Uczestników. 

Dodajmy także, że w dużych miastach naszego województwa (MOPR Toruń, MOPR Grudziądz, MOPR Włocławek, MOPS Bydgoszcz i PCPR Inowrocław) wciąż weryfikowane są formularze.

Prosimy o cierpliwość, wszyscy Kandydaci na Uczestników Projektu zostaną poinformowani o wynikach tak szybko, jak będzie to możliwe!

Mając na uwadze ewaluację projektu, ewentualne oszczędności bądź pozyskanie dodatkowych środków, do projektu będą dołączać kolejne osoby z listy rezerwowej wg uzyskanej punktacji.

 

Dziękujemy za zainteresowanie realizowanym przez nas Projektem.

Do pobrania: Lista rankingowa uczestników projektu.