Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi prerekrutację na szkolenia organizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej. Szkolenia będą organizowane w miesiącach październik-listopad 2019r. w Toruniu i jego okolicach.

Szkolenia kierowane są do:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodzin wspierających oraz innych osób prowadzących pracę z rodziną lub zajmujących się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcy, pracowników socjalny w placówce;
 • rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;

 

Jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu!

 

Szkolenia są bezpłatne, uczestnicy mają pokrywane koszty udziału, wyżywienia, noclegu

(w przypadku szkoleń 2-dniowych) i materiałów

 

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych kart na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24 lipca 2019r.

 

Proponowane tematy szkoleń:

Szkolenia 1-dniowe

 • Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami
 • Podstawy nauki o więzi
 • Wypalenie zawodowe
 • Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji

 

Szkolenia 2-dniowe

 • Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi
 • Zarządzanie ludźmi
 • Praca z rodziną z problemem uzależnienia
 • Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych
 • Współpraca na rzecz dziecka i rodziny-Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny
 • Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
 • Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania w cyberprzestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line
 • Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm
 • Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami
 • Psychopedagogika traumy
 • Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja)
 • Przemoc w rodzinie – rozpoznanie, interwencja
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

  

  

Do pobrania: