KUJAWSKO-POMORSKI PIKNIK ZAWODOWY DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

pod Patronatem Honorowym:

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej składa podziękowania wszystkim instytucjom
i organizacjom za serce, trud i zaangażowanie w organizację w dniu 15 czerwca 2019 r.
KUJAWSKO-POMORSKIEGO PIKNIKU ZAWODOWEGO
DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Państwa udział w przedsięwzięciu, podejmowane działania pozwoliły przygotować ciekawą
i zróżnicowana ofertę programową skierowaną do dzieci, młodzieży i ich opiekunów, która
w istotny sposób przyczyniła się do wzbogacenia i uatrakcyjnienia Pikniku.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

 • Areny Toruń
 • Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
 • Komendy Straży Miejskiej w Toruniu
 • Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 • Garnizonu Toruń
 • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • OHP w Toruniu
 • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
 • TEB Edukacja w Toruniu
 • Technikum Kolejowego w Bydgoszczy
 • Toruńskiego Technikum Informatyczne
 • Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 • Toruń Plaza
 • Izby Radców Prawnych w Toruniu
 • Stowarzyszenia Księgowych
 • Fundacji Santander Bank
 • Mcdonald
 • Biedronki
 • NEUROHN
 • Aviva
 • KCP
 • coderstrust.pl
 • WP
 • UNILINK
 • LOT Cabin Crew
 • City security
 • Stowrzyszenia Wędka
 • Dumel
 • Akademii Nauk
 • Nadziei na mundial
 • Champion Gym & Fitness 
 • Klubu Sportowy Angels Toruń
 • Klubu Karate Tradycyjnego Kumade

Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy:
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach
 • Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu
Wasze zaangażowanie i bezinteresowne wsparcie naszego przedsięwzięcia, poświęcony czas koleżankom i kolegom -wychowankom pieczy zastępczej, zasługują na szczególne uznanie - Serdecznie dziękujemy.