Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej po wakacjach zaprasza do aktywnego udziału w szkoleniach warsztatowych realizowanych w ramach projektu RWC 2.

Szkoleniem pt. „Jak rozwija cię rodzina zastępcza- wpływ rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoja rodzinę”,  rozpoczynamy cykl szkoleń, które kontynuowane będą od września br. do 30 czerwca 2020r. Szkolenia są skierowane do rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego.

Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz  nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniach  będą m.in.: praca z dzieckiem po traumie, zasady terapii w opiece nad dzieckiem z zaburzeniami więzi, współczesne uzależnienia i pomoc rodzica dziecku uzależnionemu, praca z dziećmi będącymi ofiarami przemocy seksualnej, dyscyplina w rodzinie zastępczej.

W ramach projektu pn.”Rodzina w Centrum 2”  od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020r. zaplanowano następujące szkolenia:

  1. Szkolenie pt.„Zaburzenie więzi – charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej“,
  2. Szkolenie pt. „Rodzina zastępcza jako czynnik leczący dziecko po traumie“,
  3. Szkolenie pt.„Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie”,
  4. Szkolenie „Praca z dziećmi będącymi ofiarami przemocy seksualnej”,
  5. Szkolenie pt. „Uzależnienia od nowoczesnych technologii – co jest po drugiej stronie”,
  6. Szkolenie pt. „Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci”,
  7. Szkolenie pt. „Rozumienie i budowanie przywiązania”,
  8. Szkolenie pt. Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych trauma”,
  9. Kurs specjalistyczny „TBRI – Interwencja Relacyjna oparta na zaufaniu”
  10. Kursy robotyki z matematyką dla dzieci.

O organizowanych szkoleniach na bieżąco informować będą Centra Wspierania Rodzin we wszystkich powiatach.   Zapraszamy do udziału.