PROJEKT Rodzina w Centrum 2  jest realizowany nawet w czasie wakacji. Dla  rodzin zastępczych  a także  rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  zorganizowane są kilkudniowe wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, podczas których rodziny mogą wypocząć ale też nauczyć się wielu rzeczy pod okiem fachowej kadry pedagogów, psychologów, terapeutów. Celem wyjazdów jest wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin, trenowanie umiejętności społecznych i kompetencji opiekuńczych a także obserwacja rzeczywistych relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, promowanie właściwego modelu życia rodziny oraz podnoszenie świadomości na temat problemów społecznych.

Prowadzone są warsztaty i konsultacje dla rodziców, natomiast  dzieci biorą udział w zajęciach animacyjnych pod kierunkiem wykwalifikowanych animatorów czasu wolnego. Warsztaty animacji ruchowej pozwalają  uczestnikom poznać wiele zabaw i gier ruchowych, zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego. Dzięki udziałowi w projekcie niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły morze czy góry, mogły też zwiedzić ciekawe miejsca w różnych zakątkach naszego kraju. Wspólnie spędzone wakacje, choćby krótkie, to najlepszy czas dla rodziny.

Podczas obecnych wakacji Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  z naszego województwa zaplanowały 27 takich wyjazdów edukacyjnych.

Po wakacjach zapraszamy do udziału w szerokiej gamie form wsparcia rodzin w Centrach Wspierania Rodzin w poszczególnych powiatach.

PCPR  WABRZEZNO

PCPR INOWROCŁAW

PCPR RYPIN

 

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019r.  Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych