Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 3 września 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Autos przy ul. Unii Europejskiej 2b w Solcu Kujawskim.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w pozostałych wrześniowych spotkaniach, które odbędą się w Chełmnie (5.09.19r.), Golubiu-Dobrzyniu (10.09.19r.), Radzyniu Chełmińskim (12.09.2019r.), Inowrocławiu (17.09.2019r.), Lipnie (25.09.2019r.) oraz Mogilnie (30.09.2019r.). Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o spotkaniach pod nr tel. 56 657-14-69.

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.