Społeczne zlecanie zadań publicznych w teorii i praktyce – to wiodący temat warsztatów dla kadry jednostek samorządów terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, na które zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Zostaną zorganizowane warsztaty dla czterech grup w terminach: 14 i 16 października oraz 20 i 21 listopada 2019 roku. Odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Warsztaty będzie prowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds. ekonomii społecznej i społecznych zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, jakie są tryby zlecania zadań publicznych, jakie są rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne przy zlecaniu zadań publicznych, w tym w zakresie świadczenia usług społecznych i rewitalizacji oraz jakie są korzyści ze stosowania społecznego zlecania zadań publicznych: zlecający, odbiorcy, wykonawcy, w tym podmioty ekonomii społecznej.

Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które w swojej pracy zajmują się zamówieniami publicznymi.

Szczegółowy program warsztatów – w załączniku. Warsztaty rozpoczną się o godz. 9, a zakończą obiadem o godz. 14.15.

Rekrutacja trwa do 2 października (na warsztaty 14 października), do 7 października (na warsztaty 16 października) oraz do 8 listopada (warsztaty 20 i 21 listopada). Formularze rekrutacyjne dostępne są tutaj:

O zakwalifikowaniu się decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych zakwalifikowane zostaną nie więcej niż dwie pierwsze zgłoszone z jednego podmiotu/jednostki.

 

Do pobrania: