Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza pracowników ośrodków pomocy społecznej na jednodniowe szkolenia organizowane w ramach wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego PROFESJA .

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na seminaria i szkolenia w następującej  tematyce:

  1. Seminarium „OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY PRAWNE W POMOCY SPOŁECZNEJ  - 2 edycje,
    w terminach:  10.2019r. i  8.11.2019
  2. Szkolenie pt PRZEMOC WOBEC DZIECI. SPECYFIKA POMOCY DZIECKU KRZYWDZONEMU” w terminie 10.2019
  3. Szkolenie NAWIĄZYWANIE KONTAKTU I PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM”
    w terminie: 6.11.2019

 

Szkolenie i seminaria odbywać się będą w  siedzibie ROPS w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie i Karta zgłoszeniaOBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE W POMOCY SPOŁECZNEJ
  2. Zaproszenie i Karta zgłoszenia PRZEMOC WOBEC DZIECI. SPECYFIKA POMOCY DZIECKU KRZYWDZONEMU”
  3. Zaproszenie i Karta zgłoszenia - NAWIĄZYWANIE KONTAKTU I PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM”