W mijającym tygodniu ze spotkaniami „Aktywny i zdrowy Senior” gościliśmy w Radziejowie (07.10.19 r.) oraz w  Rypinie (10.10.19 r.).

W obu spotkaniach znalazły się wykłady poświęcone sprawności kręgosłupa - Radosław Perkowski zwrócił uwagę na rolę aktywności fizycznej w wieku senioralnym, natomiast Małgorzata Rewers opowiedziała o bezpiecznych i prawidłowych pozycjach ułożeniowych dla osób po przebytych urazach lub schorzeniach. Dopełnieniem tych prelekcji były wystąpienia Agnieszki Kudanowskiej, która zaprezentowała wpływ diety na stan zdrowia i długość życia.

Wśród uczestników spotkań znaleźli się m.in. pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, urzędów gmin, przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób starszych oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku i członkowie klubów seniora.

W październiku odbędą się jeszcze trzy spotkania: w Sępólnie Krajeńskim (22.10.19 r.), w Świeciu (24.10.19 r.) oraz w Chełmży (29.10.19 r.)

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o spotkaniach pod nr tel. 56 657-14-69.

 

 

 

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.