Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację uczestników na spotkanie pn. „Aktywny i zdrowy Senior”, które odbędzie się 24 października 2019 r., od godz. 10:00 w Hotelu Vistula przy ul. Bydgoskiej 1 w Świeciu.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem i przesłane karty zgłoszenia. Informujemy, że wszystkie osoby, które zgłosiły chęć udziału w spotkaniu zostały zakwalifikowane.

Jednocześnie zapraszamy na ostatnie październikowe spotkanie, które odbędzie się 29 października br. w Chełmży.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o spotkaniach pod nr tel. 56 657-14-69.

 

Spotkania sfinansowane w ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.