54 miasta i regiony z Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych zostały uhonorowane tytułem „Europejski Region Ekonomii Społecznej 2019” (ESER 2019). Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało ten tytuł jako jedyny region z Polski. Wydarzenie podsumowujące ESER 2019 odbyło się w Brukseli w dniach 10-11 października 2019 r. podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Inicjatywa na rzecz europejskich regionów ekonomii społecznej to przedsięwzięcie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Ma ona pomóc w tworzeniu skutecznych partnerstw i sieci między regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami ekonomii społecznej, zachęcając je do aktywności w społeczności. Każdy z zainteresowanych regionów zgłaszał wydarzenie, imprezę lub projekt, które wpisuje się w założenia inicjatywy. Celem wydarzenia winno być budowanie skutecznych sieci podmiotów ekonomii społecznej i interesariuszy innowacji społecznych. Prowadzić ma to do podniesienia świadomości na temat ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Podczas wydarzenia przedstawiciel DG GROW informował zainteresowane strony o możliwościach wsparcia na poziomie UE. Nasze województwo do tytułu „Europejski Region Ekonomii Społecznej 2019” zgłosiło 10. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się we wtorek 24 września 2019 roku w Toruniu (więcej o Forum ). Końcowe wydarzenie ESER w Brukseli było wyjątkową okazją do wymiany poglądów na temat istniejących wyzwań europejskiego ekosystemu gospodarki społecznej oraz do dyskusji na temat przyszłych priorytetów współpracy międzyregionalnej. Przyczyniło się też do budowania wspólnoty ekonomii społecznej.

 

 ©European Union / Fred Guerdin

 ©European Union / Fred Guerdin