„Rodzina w Centrum” i Kujawsko-Pomorska Teleopieka - te dwie inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zostały zaprezentowane podczas odbywającego się w Brukseli w dniach 7-10 października 2019 r. XVII Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to doroczne spotkanie służące jako platforma debaty na temat kierunków europejskiej polityki regionalnej i prezentacji dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Organizatorami były Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska (ściślej: Dyrekcja Generalna KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej).

Tym razem w programie przewidziano ok. 400 sesji roboczych, wystaw, dyskusji i seminariów. Głównymi tematami były: przyszłość polityki spójności, skutki Brexitu i modernizacja energetyczna kontynentu. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawiciele rządów, unijnych instytucji i organizacji pozarządowych, a także eksperci i naukowcy - ich liczbę szacuje się tym razem na ponad 9 tysięcy. W debacie otwarcia, zatytułowanej „Regiony i miasta – filar przyszłości UE”, uczestniczyli  m.in. szef Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klara Dobrev.

W debacie na temat europejskiej polityki spójności, która - zgodnie z tytułem panelu - powinna służyć stworzeniu bardziej społecznej Europy, opartej o solidaryzm społeczny i realizującej ideę włączenia społecznego dla wszystkich, znalazł się także akcent kujawsko-pomorski. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka mówił o realizowanej przez samorząd województwa marszałkowskiej polityce senioralnej oraz rozwiązaniach dotyczących wsparcia rodzin oraz osób młodych i działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

 ©European Union / PHILIPPE BUISSIN

 ©European Union / PHILIPPE BUISSIN