Praca z rodziną i dzieckiem była wiodącą tematyką wizyty studyjnej w województwie pomorskim, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Wśród uczestników byli przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z naszego województwa, którzy zapoznali się z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej w województwie pomorskim.

Uczestnicy wyjazdu, odbywającego się w dniach 21-23 października 2019 r. mieli okazję poznać organizację pieczy zastępczej oraz proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, zarówno w pieczy instytucjonalnej, jak i rodzinnej w dużych ośrodkach miejskich tj. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w powiecie kartuskim. W programie wyjazdu znalazła się także wizytacja w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, która prowadzi szereg innowacyjnych działań na rzecz dzieci przebywających w 14-osobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Domy dla Dzieci) oraz na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Wizyta studyjna była jednym z elementów projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”, realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wizyta studyjna w województwie pomorskim

Wizyta studyjna w województwie pomorskim