Model pierwszej w Polsce franczyzy społecznej, opartej na usłudze opiekuńczej i uzupełnionej usługą gastronomiczną, został zaprezentowany przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego podczas spotkania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Przypomnijmy, że w okresie od 1 czerwca 2019 do 30 listopada 2021 Fundacja Pro Omnis, Wyższa Szkoła Gospodarki oraz 4ES Non Profit Sp. z o.o. realizują projekt w ramach „MODEL FRANCZYZY USŁUG SPOŁECZNYCH – OPIEKA ZE SMAKIEM”. Franczyzobiorcą mogą być podmioty ekonomii społecznej (PES), które posiadają w statucie zapisy uprawniające do działalności społecznej i gospodarczej w tym m.in. w obszarze usługi opiekuńczej i gastronomicznej.

Podczas spotkania w siedzibie ROPS-u o projekcie i o franczyzie opowiadali przedstawiciele 4ES Non Profit Sp. z o.o. Przybliżyli sam termin „franczyza”, była prezentacja przykładów, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ze szczególnym naciskiem na franczyzę społeczną. Omówiony został regulamin przystąpienia do franczyzy. Zapowiedziana została także wizyta studyjna w Fundacji Pro Omnis i w Wyższej Szkole Gospodarki oraz kolejne tego typu spotkanie w ciągu pół roku.