Marszałek Piotr Całbecki powołał nowy skład Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Szesnastoosobowe gremium będzie wspierać gospodarza regionu przez najbliższe pięć lat w realizowaniu projektów w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów.

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych:

 • Henryka Tracz – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią;
 • Czesław Zarzeczny – Włocławska Rada Seniorów;
 • Henryk Szczepański – Gminna Rada Seniorów w Barcinie (powiat żniński);
 • Wiesława Taranowska – Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku (powiat aleksandrowski);
 • Paweł Kaźmierczak – Klub Seniora „Malwa” w Pruszczu (powiat świecki);
 • Lidia Chmielewska – Grudziądzka Rada Seniorów;
 • Alina Strzelczyk - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy – Filia w Pakości (powiat inowrocławski);
 • Barbara Sosnowska - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy – Filia w Koronowie (powiat bydgoski);
 • Ireneusz Frelichowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy;
 • Ludwik Śliwiński – Rada Seniorów Miasta Chełmży (powiat toruński);
 • Henryk Sobczak – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy;
 • Ewa Zbelicka – Artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku „Agora Nestora” w Bydgoszczy;
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych;
 • Marcin Swaczyna – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Joanna Chaberska – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Zdrowia;
 • Iwona Wełnicka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne.

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl