Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na konferencję pn. „OtępieNIE-nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (w środę) w Bydgoszczy.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane nowatorskie rozwiązania z kraju realizowane na rzecz osób chorych otępiennie i ich opiekunów oraz będzie przeprowadzony panel tematyczny poświęcony wyzwaniom i możliwościom w opiece nad chorymi otępiennie.  

Miejsce konferencji: Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

Godzina: 10:00-15:00

Dodatkowe informacje: Pani Milena Ratkowska, Dział Analiz i Programowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, 56 657 14 68

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 22  listopada 2019 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej pod adresem:

Udział w konferencji jest bezpłatny, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o  zakwalifikowaniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ROPS w Toruniu lub przekazana drogą mailową.


Do pobrania:

 

Konferencja organizowana w ramach projektu pn. Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach  w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.