Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  skończył w bieżącym roku realizacje wojewódzkiego programu doskonalenia kadr pomocy społecznej województwa kujawsko - pomorskiego Profesja . Program finansowany jest z środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ze szkoleń skorzystały 154 osoby, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego.

W ramach programu odbyły się  seminaria i szkolenia w następującej  tematyce:

  1. Seminarium „Obowiązujące  przepisy prawne w pomocy społecznej  - 2 edycje,
  2. Szkolenie pt „Przemoc wobec dzieci. Specyfika pomocy dziecku krzywdzonemu”.
  3. Szkolenie „Nawiązywanie kontaktu i praca z trudnym klientem”
  4. Szkolenie „Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej”.

Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  W programie zostały przeszkolone 154 osoby. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych  centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego. Zapraszamy do udziału w szkoleniach w przyszłym roku.