Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na konferencję pn. „OtępieNIE - nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (w środę) w Bydgoszczy.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Konferencją i przesłane formularze zgłoszeniowe, jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Konferencji zostały zakwalifikowane.

 

Miejsce Konferencji: Stadion Zawisza Centrum Konferencyjne, ul. Gdańska 163, Bydgoszcz

 

 

Dojazd do budynku od ul. Gdańskiej wskazuje biała strzałka. Sala znajduje się bezpośrednio pod Galerią Sportu.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Konferencja organizowana w ramach projektu pn. Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach  w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.