Dnia 27 listopada 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” pn. OtępieNIE – nowe rozwiązania na rzecz osób z otępieniem i ich opiekunów.

Uczestników konferencji przywitała Pani dr Ludmiła Zając-Lamparska - moderator konferencji oraz zaproszeni goście: Pan Andrzej Stachowiak – Dyrektor Pallmed Dom Sue Ryder, Pan Michał Neumann – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz Pani Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny.

Wykład wprowadzający w tematykę chorób otępiennych zaprezentowany został przez Panią dr Ludmiłę Zając-Lamparską. W dalszej części konferencji przedstawione zostały dobre praktyki z kraju realizowane na rzecz osób chorych otępiennie i ich opiekunów. Pan Daniel Wójcik opowiedział uczestnikom konferencji o przedsięwzięciach realizowanych przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską, natomiast Pani prof. Beata Bugajska opowiedziała o „Bonie 75+” realizowanym przez Urząd Miasta Szczecina. Końcowe wystąpienie w I części konferencji zaprezentowała Pani dr Katarzyna Łachut, która przedstawiła nowe metody leczenia osób z chorobami otępiennymi.

W II części konferencji Pan Krzysztof Strzelecki, Pani Dorota Skierkowska oraz Pani
dr Aleksandra Pauszek podsumowali realizację projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”.

Konferencję zakończył panel tematyczny pod nazwą „Wyzwania a możliwości w opiece nad chorymi otępiennie”, w którym udział wzięli:

  • dr Ludmiła Zając-Lamparska – moderator panelu,
  • dr Anna Wojtaszek – geriatra,
  • dr Aleksandra Pauszek Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymiz Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
  • dr Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Ryszard Musielewicz - ambasador projektu ŚCOPO, kierownik Dziennego Domu Pobytu Kapuściska w Bydgoszczy,
  • Małgorzata Rewers – fizjoterapeutka,
  • Aleksandra Sumińska– opiekun osoby chorej otępiennie,
  • Tomasz Ringel – informatyk projektu ŚCOPO.

 

Do pobrania:

 

 

 

Konferencja organizowana w ramach projektu pn. Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach  w ramach Osi Priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.