W dniu  28 listopada 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu  odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu Partnerów oraz doradcy wspierający gminy w realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na ich terenie. Ze względu na specyfikę kolejnego etapu pilotażu – pracę Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami, według założeń modelu, spotkanie odbyło się w większym gronie niż zazwyczaj, by wieloaspektowo omówić zadania stojące przed podmiotami i ich pracownikami zaangażowanymi w realizację pilotażu.

Podczas spotkania przypomniano schemat modelu kooperacji, omówiono narzędzia i załączniki oraz ponownie przybliżono schemat założeń pilotażu. Omówiono szczegółowo rolę doradców zaangażowanych w realizację projektu na terenie 6 województw w procesie wdrażania modelu. Przedstawiono również dobre praktyki w zakresie wdrażania modelu oraz przygotowywania materiałów niezbędnych do sporządzenia raportu z pilotażu. Spotkanie było nie tylko możliwością merytorycznej wymiany myśli, ale także okazją do bliższego poznania się animatorów i doradców      z różnych obszarów Makroregionu II. Wspólna dyskusja zaowocowała cennymi uwagami w zakresie pilotażu , sukcesów i trudności na różnym szczeblu działań wdrożeniowych.

Serdecznie dziękujemy za udział i cenne uwagi.