Omówienie programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od Wykluczenia do aktywizacji” było najważniejszym punktem spotkania Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, które odbyło się 13 grudnia br. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Założenia tego Programu zaprezentował pan Jakub Szewczyk z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Druga część spotkania została poświęcona projektowi „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”. Koordynatorka Regionalna, pani Anna Stańczyk-Chłopecka, zaprezentowała, jak funkcjonują Kluby Integracji Społecznej w Lokalnej Sieci Reintegracyjnej, przedstawiła też powstałe: Klub Integracji Społecznej „Wiatrak” w Bydgoszczy, Klub Integracji Społecznej „Aktywni i Samodzielni” w Kowalewie Pomorskim oraz Klub Integracji Społecznej w Dobrczu.

Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Konwentu pani Małgorzata Kowalska omówiła sprawy organizacyjne Sieci, a także, wspólnie z uczestnikami, przedstawiła stanowisko konwentu w sprawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Przy okazji tego spotkania siedem nowych podmiotów reintegracyjnych przystąpiło do Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

 

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć: