Od dnia 1 października 2019 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Partnerami, realizujemy drugą edycję projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!”. W ramach wsparcia uczestnicy naszego projektu podejmują się kompleksowych zadań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową. Plan jest nadwymiar ambitny - jak najlepsze przygotowanie podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii do prawidłowego pełnienia ról w społeczeństwie. Cały czas staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i wprowadzamy nowe formy zajęć, które dadzą im jeszcze więcej narzędzi do lepszego startu w nowym, dorosłym życiu. Składają się na to m.in.: działania zmniejszające wykluczenie cyfrowe czy zewsząd chwalone warsztaty racjonalnego odżywiania i gospodarowania budżetem domowym.

W pięciu Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz jednym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, tuż przed wejściem w lata dwudzieste nauka i praca jak dwie zgodne siostry dodają sobie nawzajem skrzydeł.  Owe skrzydła rozpościeramy szeroko i dumnie, a ich wymiar jest wszechstronny i tak od września przeprowadziliśmy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie opiekunów uczestników – 685 godzin,
 • indywidualne i grupowe wsparcie doradców zawodowych, terapeutów, psychologów – 56 godzin,
 • wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy – 48 godzin,
 • wolontariat – 34 godziny,
 • zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego – 75 godziny,
 • organizacja zajęć sportowych (m.in.: fitness, cross fit, piłka nożna, tenis stołowy) – 88 godzin,
 • zajęcia artystyczne (wokalne, muzyczne, rękodzieło, filmowe) – 84 godziny,
 • EEG Biofeedback – 16 godzin,
 • zajęcia Mama/Tata na 5! – 34 godziny,
 • działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe (zajęcia kosmetyczne, cukiernicze, renowator mebli) – 32 godziny,
 • warsztaty informatyczno – medialne z elementami ICT – 20 godzin,
 • warsztaty dziennikarsko – regionalne – 24 godziny,
 • zajęcia fotograficzno – astronomiczne – 48 godzin,
 • trening zastępowania agresji – 30 godzin,
 • terapia z profilaktyką uzależnień – 52 godziny,
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania z elementami gospodarowania budżetem domowym – 51 godzin,
 • terapia pedagogiczna z elementami biblioterapii – 17 godzin.

Do końca roku wsparcie uzyskają również osoby z otoczenia uczestników projektu – nauczyciele, wychowawcy MOW/MOS, dla których przewidziano superwizję, natomiast w pierwszym półroczu 2020 r. kursy podnoszące kompetencje np.: Terapię skoncentrowaną na Rozwiązaniach I i II stopnia oraz Reżyserię dźwięku. W ramach przyszłego wsparcia dla uczestników planuje się przeprowadzenie m.in.: kursów zawodowych dla 22 uczestników projektu, dwóch obozów resocjalizacyjnych, organizację turnieju sportowego.

 

Galeria zdjęć: