Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.

Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.

Poniżej znajdują się Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz Formularz rekrutacyjny dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” wraz z wzorami potrzebnych oświadczeń.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata”, zamieszczona jest tam informacja o miejscach składania formularzy rekrutacyjnych.

 

Do pobrania: