Grudziądzkie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej „Wspólnie” zaprasza osoby po 65. roku życia do wzięcia udziału w projekcie pn. „Świat jest dla Ciebie, Seniorze”. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do 28 stycznia 2019 r.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie seniorów w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne. Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić poniższe kryteria:

  • mieć ukończone 65 lat,
  • zamieszkiwać na terenie Grudziądza

W ramach projektu będą prowadzone:

  • warsztaty rękodzielnicze
  • warsztaty integracyjne, które pozwolą Ci spędzić przyjemnie czas
  • warsztaty artystyczne
  • warsztaty informatyczne
  • wsparcie prawne i psychologiczne
  • wyjścia, wycieczki, ciekawe spotkania

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dokumenty aplikacyjne można pobrać w Biurze Projektu ul. Piłsudskiego 111 (Dom Dziennego Pobytu) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub ze strony http://wspolnie.com.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 514 564 120 lub w Biurze Projektu.

Źródło: wspolnie.com.pl