Propozycje rozwiązania problemów dotyczących realizacji zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych – to główne przesłanie podręcznika „Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen”.

Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Powinna być pomocna zarówno dla zamawiających, jak i potencjalnych wykonawców zleceń w ramach realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W podręczniku można znaleźć m.in. krótkie zestawienie wszystkich aktów prawnych mających wpływ na obecne przepisy, regulacje PZP, opis rozwiązań organizacyjnych związanych z zamówieniami publicznymi. Wśród nich m.in. wskazanie możliwych rozwiązań wsparcia zamawiających i wykonawców, opis wewnętrznych uregulowania zasad udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień. Znajduje się w niej również opis stosowania rozwiązań prospołecznych przy udzielaniu zamówień niepodlegających PZP.

Specjaliści projektu „Społecznie przede wszystkim” wskazali w podręczniku takie rozwiązania jak możliwość dzielenia zamówienia na części, dopuszczenie składania ofert częściowych oraz stosowanie dialogu technicznego (procedura służąca wyjaśnianiu wątpliwości jeszcze przed rozpoczęciem postępowania). Bardzo ważną część publikacji stanowi opis stosowania klauzul – zawierający szczegółowe wskazania jakie klauzule i w jaki sposób  można w postępowaniu zastosować.  

W opracowaniu można znaleźć również instrukcję dla zamawiających oraz przykładowy program szkoleń dla przedstawicieli JST odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych, w tym stosowanie w nich klauzul społecznych.

Do pobrania publikacja „Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen.