Zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu organizuje szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie.

Plan szkoleń na I kwartał 2019 r. przedstawia się następująco:

 1. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną

Termin: 29-30 stycznia 2019 r.

 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Termin: 5-6 lutego 2019 r.

 1. Psychopedagogika traumy

Termin: 7-8 lutego 2019 r.

 1. Narzędzia pracy koordynatora

Termin: 12-13 lutego 2019 r.

 1. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie

Termin: 14-15 lutego 2019 r.

 1. Podstawy nauki o więzi

Termin: 19-20 lutego 2019r.

 1. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej i narzędzia pracy z rodziną

Termin: 21-22 lutego 2019 r.

 1. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny

Termin: 26-27 lutego 2019 r.

 1. Przygotowanie do usamodzielnienia

Termin: 5-6 marca 2019 r.

 1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

Termin: 12-13 marca 2019 r.

 1. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty

Termin: 14-15 marca 2018 r.

 1. Wypalenie zawodowe

Termin: 26-27 marca 2019 r.

 

 

Szkolenia w szczególności są skierowane do:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,
 • zwrot kosztów udokumentowanej podróży,
 • nocleg (w uzasadnionych przypadkach),
 • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
 • materiały dydaktyczne i podręczniki,
 • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB s.c. .

Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy: Grupa OSB s.c., Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać najpóźniej na tydzień przed szkoleniem, na które składana jest aplikacja.