Symbolicznym przecięciem wstęgi, w piątek 1 lutego 2019 r., dokonano w Wąbrzeźnie otwarcia sklepu charytatywnego, prowadzonego przez Fundację „Rozwijalnia”.

Podczas uroczystości prezes Fundacji „Rozwijalnia” Karolina Szczesiak-Sulikowska wyjaśniła zebranym, jakie założenia i cele przyświecają tej inicjatywnie oraz na jakiej zasadzie funkcjonować będzie sklep charytatywny. Dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji - w tym na rozwój społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, poprzez kulturę, sztukę i aktywność fizyczną oraz na cele charytatywne.

Zachęcamy mieszkańców Wąbrzeźna i okolic do korzystania z usług sklepu charytatywnego – zarówno do robienia w nim zakupów, jak i ofiarowania przedmiotów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie.