Informujemy, że 23 stycznia br. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy Usług i Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

W 2017 r. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej prowadził prace nad aktualizacją dokumentu przy udziale m.in. przedstawicieli Komitetu Akredytacyjnego i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dokument poddano szerokim konsultacjom. Proces zakończył się akceptacją dokumentu 9 listopada 2017 r.

Następnie, w 2018 r. DES na podstawie zebranych doświadczeń oraz we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym przygotował kolejną koncepcję zmian w Standardach. Zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania Standardów do zmian w dokumentach strategicznych oraz ustawach.

Minister monitoruje, we współpracy z Komitetem Akredytacyjnym, przestrzeganie wysokiej jakości świadczonych przez OWES usług oraz standardów, m.in. poprzez ocenę wniosków o przyznanie akredytacji AKSES oraz wizyty monitorujące i audyty w Ośrodkach. W związku z powyższym, poziom spełnienia tych standardów będzie weryfikowany podczas audytów akredytacyjnych przeprowadzonych po ww. dacie, dostosowane również zostaną załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie akredytacji (tekst Standardów OWES oraz formularz samooceny).

W załączeniu znajduje się pełna treść Standardów OWES oraz omówienie najważniejszych zmian w Standardach.

 

Do pobrania: