Zachęcamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez Grupę Olsztyńską.

Szkoła Biznesu organizuje szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia odbywać się będą w Olsztynie.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na BEZPŁATNE szkolenia w następujących terminach:

 

 • 5-6 marca – Przygotowanie do usamodzielnienia
 • 7-8 marca – Psychopedagogika traumy

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB s.c.

Zapisy na wybrane szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oryginały dokumentów prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy: Grupa OSB s.c., Al. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn, z dopiskiem – ZGŁOSZENIE AKADEMIA.

 

Szkolenia w szczególności są skierowane do:

 • asystentów rodziny;
 • pracowników placówek wsparcia dziennego w tym: kierowników placówek wsparcia dziennego, wychowawców, psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię, opiekunów dziecięcych;
 • rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 • pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osoby prowadzącą terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce;
 • rodziny zastępcze oraz  prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • pracowników wojewody realizujących  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów) zajmujących się rodziną;
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (lekarzy, pielęgniarki).

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia,
 • zwrot kosztów udokumentowanej podróży,
 • nocleg (w uzasadnionych przypadkach),
 • wyżywienie w trakcie trwania szkolenia,
 • materiały dydaktyczne i podręczniki,
 • ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Do pobrania: