Od kilku miesięcy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych (PS), która upubliczniana jest na stronie www.ekonomiaspoleczna.gov.pl. Aktualnie krajowa lista liczy 958 podmiotów posiadających taki status, z czego 42 podmioty są z województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatnim czasie coraz więcej firm oraz instytucji z regionu i z kraju jest zainteresowanych współpracą z PS znajdujących się na ministerialnej liście. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu kierowane są zapytania odnośnie przedsiębiorstw społecznych ujętych w tym rejestrze. Firmy i instytucje postrzegają listę PS jako bazę potencjalnych wykonawców produktów i dostawców usług lub przykłady dobrych praktyk.

Dlatego serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego (przypominamy definicję PS). Podmiot, który uzyskał taki status, automatycznie trafia na wojewódzką oraz ministerialną listę PS oraz zyskuje szansę zdobycia nowych klientów. Wnioski o nadanie statusu należy kierować do odpowiednich Ośrodków Wsparcia  Ekonomii Społecznej.

Adresy kontaktowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępne są na portalu ekonomii społecznej.   Krajowa lista przedsiębiorstw społecznych dostępna jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej.