Przedstawiciele dwóch zespołów roboczych Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) spotkali się w ostatnich dniach w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i dyskutowali o ważnych kwestiach związanych z obszarem ES.

W środę 20 lutego odbyło się spotkanie zespołu ds. promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i ds. edukacji. Zebrani najpierw zobaczyli prezentację przygotowaną przez Dział Rozwoju Ekonomii Społecznej ROPS-u, dotyczącą konkursu wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich, który został przeprowadzony pod koniec ubiegłego roku . Pomysł konkursu spodobał się członkom obu zespołów RKES. Została podjęta decyzja, że najbliższy konkurs będzie miał zasięg wojewódzki, a w jego organizację zostaną włączone Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

Kolejnym prelegentem był Rafał Modrzewski, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego, który przybliżył założenia projektu „Surface – Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o zmianach do regulaminu przyznawania wyróżnień „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Te wyróżnienia mają być przyznawane corocznie, a swoją opinię na temat współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej mają przedstawić OWES-y.

Ustalono także, że podmioty, które zostaną wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych (PS) będą mogły się posługiwać znakiem kujawsko-pomorskiej ekonomii społecznej „Więcej niż biznes”.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy obejrzeli film promujący akcję „Polish Design Island”, która miała miejsce w Brukseli latem ubiegłego roku. Podjęto decyzję, że w podobny sposób będą prezentowane innowacyjne produkty PES-ów z naszego województwa podczas wrześniowego Forum Ekonomii Społecznej.

Dwa dni później w tym samym miejscu spotkali się członkowie Komitetu Monitorującego Ekonomię Społeczną w regionie - zespołu ds. strategicznych, programowych i prawnych RKES-u.

Najpierw dokonali podsumowania i analizy wskaźników osiągniętych przez poszczególne OWES, a także ROPS na koniec 2018 r. Następnie wysłuchali i obejrzeli prezentację raportu z badania pt. „Ewaluacja realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020" – przedstawiciele firmy ". Materiał badawczy zaprezentowali przedstawiciele firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku” Sp. z o.o.: Ewelina Dąbrowska  i dr Marek Zaremba. Jest on dostępny w załączniku.

  

Do pobrania:

 

Galeria zdjęć: