W Urzędzie Miasta Włocławka trwa otwarty nabór kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Kandydaci mogą się zgłaszać za pośrednictwem podmiotu działającego na rzecz osób starszych (w tym organizacji pozarządowej), z wyłączeniem podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Do wtorku 12 marca 2019 r. ratusz czeka na formularze zgłoszeniowe. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne oraz karta do głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 26 marca. Każdy podmiot prowadzący we Włocławku działalność na rzecz seniorów będzie mógł oddać głos na maksymalnie dwóch kandydatów.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne pod adresem - http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-892019-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-26-lutego-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-naboru-kandydatow-na-czlonkow-wloclawskiej-rady-seniorow/

Źródło: wloclawek.pl