Zachęcamy Państwa do udziału w Konferencji pn. KIERUNEK-DZIECKO. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie serdecznie zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej
i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek – Dziecko
”, które odbędzie się w dniach
10-11 kwietnia 2019 r. w Licheniu Starym.

W ramach Spotkania zaplanowano cykl dwudniowych zajęć, obejmujących: wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne. W ramach atrakcji zaplanowaliśmy także zwiedzanie Bazyliki w Licheniu, koncert zespołu smyczkowego i uroczystą kolację. Wszystkie szczegóły na stronie http://kierunekdziecko.org

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w II Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego, prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Koszt udziału w Konferencji to 260 zł.

Dostępnych  dla Państwa jest 250 miejsc. W związku z powyższym o udziale w Spotkaniu decydować będzie kolejność rejestracji.