Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla dzieci z rodzin ubogich i z niepełnosprawnością bądź z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Zaproszenie skierowane jest do rodziców lub opiekunów dzieci w wieku 6-9 lat, które są ciekawe świata, pragną rozwijać swoje pasje na łonie natury i cieszy je kontakt z przyrodą. Organizatorzy proponują cztery rodzaje warsztatów rozwijających zmysły:

  1. Warsztat I – Kolor w przyrodzie
  2. Warsztat II – Głosy lasu
  3. Warsztat III – Ogród zmysłów
  4. Warsztat IV- Kuchenne zapachy

Warsztaty odbędą się w czasie letnich wakacji. Przedstawiciele „Tilii” gwarantują: pracę w małych grupach (max. 5 osób), dużo przyjemności z odkrywania swoich zdolności oraz profesjonalnych i przyjaznych młodym odkrywcom prowadzących,

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 657 60 85, osoba do kontaktu to Wioletta Leszczyńska

UWAGA!

  • bezpłatne warsztaty są organizowane dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności),
  • w projekcie nie mogą brać udziału dzieci zamieszkałe w dzielnicach: Chełmińskie, Na Skarpie i Kaszczorek,
  • w przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dla Miasta Torunia” osoba może wziąć udział TYLKO w jednym projekcie realizowanym przez podmioty w ciągu całego roku 2019.

 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. „Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.