W ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych opracowano nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej.

Dokument pod tytułem „OZPS 2018” jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego

 

Jednym z zadań projektu jest przeszkolenie użytkowników z poziomu gminy i powiatu ze sposobu wypełniania i korzystania z nowego narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia odbędą się w Warszawie, w II kwartale 2019 r.