Prezentacja projektu pn „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, to najważniejszy punkt spotkania Kujawsko-Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, które odbyło się w poniedziałek 18 marca 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Założenia projektu, realizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie we współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zaprezentowali jego koordynator dr Dariusz Zalewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszewskiego oraz Andrzej Trzeciecki z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Poza tym podczas spotkania omawiane były sprawy organizacyjne Sieci oraz działania skierowane do Sieci w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, m.in. praktyki studenckie w podmiotach ekonomii społecznej.

Galeria zdjęć: