Ekonomia społeczna po raz kolejny zagościła na Welconomy Forum w Toruniu. Prezentowany w tym roku temat, dotyczący obszarów innowacji technicznych, technologicznych i ekologii, w których działają przedsiębiorstwa społeczne, cieszył się dużym zainteresowaniem.

Panel „Kierunek nowoczesność. Przedsiębiorczość społeczna”, który odbył się we wtorek 19 marca 2019 roku, zgromadził wielu słuchaczy, reprezentantów różnorodnych środowisk - przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, biur karier, uczelni wyższych, urzędów pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu.

O swoich doświadczeniach w innowacyjnych sferach gospodarki opowiadali przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych: Anna Rosłaniec reprezentująca Spółdzielnię Socjalną De Palma, Kamil Purłan z Fundacji Projekt ARCHE, Maria Lipiak z Fundacji Leżę i Pracuję oraz Marcin Piaskowski z Flexstrip Sp. z o.o. non profit.

Prelegenci tłumaczyli m.in., dlaczego zdecydowali się na prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstw społecznych. Podkreślali, że właśnie czynnik społeczny ma w ich przypadku największe znaczenie, a działalność biznesowa jest narzędziem do osiągnięta tego społecznego celu. Reprezentowane przez nich firmy i organizacje działają na różnych rynkach i w różnych branżach, ale w każdym z omawianych przypadków istotna jest realizacja celów społecznych, czyli m.in. wsparcie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie czy edukacja ekologiczna.

Fundacja Projekt ARCHE zajmuje się czarterowaniem houseboata, pływającego po jeziorach mazurskich, a osiągnięty dochód przeznaczany jest na statutowe cele społeczne fundacji, m.in. na wsparcie dla chorych na stwardnienie rozsiane, aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia oraz rozbudowę floty houseboatów na Mazurach. Z kolei Fundacja Leżę i Pracuję jest agencją marketingową, która m.in. poprzez zatrudnienie, pomaga osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Flexstrip Sp. z o.o. non profit zajmuje się m.in. wynajmem pojazdów elektrycznych. Przedsiębiorstwo społeczne działa w szeroko pojętej branży eletromobilnej, wykorzystując pojazdy w działalności aktywizującej osoby wykluczone społecznie (np. przez zatrudnianie osób, które realizują dostawy jedzenia w systemie „door to door”). W przyszłości firma chce też realizować projekt franczyzy społecznej, oferując gotowy model biznesowy, możliwy do realizacji w innych regionach. Wreszcie Spółdzielnia Socjalna De Palma działa w obszarze recyklingu i ekologicznego przetwórstwa materiałów w produkty odzieżowe. Misją przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów przetworzonych dzięki ponownemu ich wykorzystaniu. Wynikiem takiego działania ma być linia odzieży tworzona z materiałów pozyskanych z recyklingu, np. przetwarzanie butelek PET w materiał rPET m.in. do produkcji płaszczy, kurtek oraz pianek.

Prelegenci podkreślali, że wypracowany zysk nie jest najważniejszy w prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach, ale pozwala rozwijać działalność, a także myśleć o przyszłości i realizacji kolejnych pomysłów. Wskazywali jednocześnie, że zaangażowanie w działalność firm społecznych nie powinno być równoznaczna z godzeniem się na niskie wynagrodzenie.  Pytani, o to, czy prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego jest atutem, czy obciążeniem, przekonywali, że dla klientów może mieć to znaczenie, ale najważniejsza jest jakość i to ona decyduje o powodzeniu w działalności biznesowej. Podkreślali także, że niezależnie od powodzenia realizowanych koncepcji i rozwijania kolejnych pomysłów, w przyszłości nie chcą rezygnować z prowadzenia firm w formie przedsiębiorstw społecznych, bo idee i wartości są dla nich ważniejsze, niż cele biznesowe.

 

Galeria zdjęć:

 

Panel został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.