Rusza druga edycja programu „Taksówka dla seniorów”, w której wprowadzono korzystne zmiany, dzięki którym darmowy transport stanie się jeszcze bardziej komfortowy.

Dla każdej osoby, która ukończyła 70 lat dotychczas przysługiwały 3 przejazdy w ciągu trwania projektu. Ten limit zwiększono do 4 kursów. Wydłużono czas pracy taksówek o godzinę, obecnie transport będzie można zamówić od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00. Wraz z seniorem może podróżować jego opiekun. W poprzednim roku musiała być to osoba pełnoletnia, teraz opiekun musi mieć ukończone 16 lat. Powrót musi się odbyć najpóźniej do godz. 20:00, może zostać wcześniej umówiony na konkretną godzinę lub senior musi samodzielnie zadzwonić do dyspozytora. Taksówkarz może zaczekać na seniora, jeżeli wizyta potrwa do 30 min.

Przypominamy, że pojazd może zamówić senior, który ukończył 70 lat lub w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia pod numerem telefonu 22 439 00 40.

 

Zgłoszenia są przyjmowane są na trzy dni robocze do godz. 14:00 oraz maksymalnie dwa miesiące przed planowanym przejazdem. Odwołanie transportu musi nastąpić nie później niż do godz. 12:00 roboczego dnia poprzedzającego zlecenie. Senior może zamówić przejazd do Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Inowrocławia, na cmentarz lub do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę.

Przypominamy, że dyspozytor nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących sytuacji nagłych jak np. pogorszenie stanu zdrowia. Z powodu możliwości korzystania z lekarskich wizyt domowych, zamówienia transportu do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej nie będą przyjmowane.

Senior może zamówić tradycyjny samochód lub skorzystać z przejazdu specjalistycznego (np. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), o czym należy wcześniej uprzedzić dyspozytora. Transport nie jest przewidziany dla osób leżących.

Projekt będzie realizowany  do końca 2019 r. przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, na zlecenie Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Na realizację zadania zaplanowano z budżetu miasta 100 tys. złotych.

Źródło: inowroclaw.pl