Tematem webinarium były zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych - „Nowe wzory ofert i sprawozdań zgodnie z nowym rozporządzeniem - jak do tego podejść?”

Przypomnijmy, że od 1 marca tego roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dn. 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Podczas webinarium zostały omówione zmiany w zakresie zlecania zadań publicznych. Informacje te są ważne dla strony samorządowej, która może korzystać z systemu zlecenia zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Webinarium poprowadziły ekspertki: Karolina Cyran-Juraszek, doradczyni tematyczna OZRSS, na co dzień doradza podmiotom ekonomii społecznej w ich rozwoju, wspiera administrację publiczną w budowaniu dialogu i partnerstwa z PES oraz Agnieszka Deja z OZRSS, ekspertka oceniająca wnioski.

Zapis z webinarium.