We wtorek 9 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00-15.30 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolantariatu przy ul. Gdańskiej 5 odbędzie się spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Spółdzielni Socjalnych.

W ramach spotkania zostaną poruszone rozwiązania prawne dotyczące ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz dostępne źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Przybliżona zostanie ponadto kwestia realizacji projektów na poziomie regionalnym oraz ponadregionalnym, a także współpraca spółdzielni socjalnych z innymi podmiotami i instytucjami. Przeprowadzone zostanie również doradztwo w zakresie prawa, marketingu, finansów i księgowości.

Omawiane będą także sprawy organizacyjne Sieci oraz działania skierowane do niej w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”. Na spotkanie zaproszono eksperta, posiadającego doświadczenie w udzielaniu wsparcia merytorycznego w procesie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie do dnia 3 kwietnia br. elektronicznego formularza.

Osoba do kontaktu - Kamila Cichecka, tel. 571 293 185.  W spotkaniu mogą wziąć udział także przedstawiciele Spółdzielni Socjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego spoza Kujawsko-Pomorskiej Sieci Współpracy Spółdzielni Socjalnych.