25 marca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na zaproszenie Grudziądzkiej Rady Seniorów oraz Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami klubów seniora i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie miasta Grudziądza.

Celem spotkania było omówienie grudziądzkiej polityki senioralnej oraz zaprezentowanie działań na rzecz osób starszych realizowanych przez Grudziądzką Radę Seniorów oraz inne podmioty.

Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in.: Program „Bezpieczny Senior”, który realizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Grudziądzu; Program „Senior Patrol” wdrażany przez Straż Miejską w Grudziądzu oraz Projekt „Biblioteka przyjazna seniorom” i „Cyfrowy Senior”, które realizowane są przez Bibliotekę Miejską im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z przedstawicielami Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu zaprezentował działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej oraz omówił pozostałe działania w ramach projektu „Pogodna jesień życia ma Kujawach i Pomorzu – projekt pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1. Wzięli w nim udział m.in. Poseł RP Tomasz Szymański, Wiceprezydent Szymon Gurbin, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów.