5 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się Światowy Dzień Zdrowia 2019 „Porozmawiajmy o zdrowiu”.

Na wydarzenie zapraszają: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor w Bydgoszczy, Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Bydgoska Medyczna Przychodnia „Centrum”, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddz. w Bydgoszczy oraz Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Program wydarzenia:

  • 10.00 – 10.15, Powitanie zaproszonych gości, Agnieszka Noculak, kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy
  • 10.15 – 10.30, „Założenia Światowego Dnia Zdrowia”, Agnieszka Noculak, kierownik OOZiPZ WSSE w Bydgoszczy
  • 10.30 – 11.10, „Cukrzyca – epidemia XXI wieku”, płk dr n.med. Jacek Rzeszotarski, Zastępca Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
  • 11.10 – 12.10, „Świadczenia medyczne w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)”, Przemysław Pankowski, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy. „Zasady leczenia uzdrowiskowego”, Agnieszka Winiatowska, Dział ds. Leczenia Uzdrowiskowego NFZ KPOW w Bydgoszczy.

Stoiska informacyjno-edukacyjne będą czynne w godz. 10:00-13:10:

  1. Badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego
  2. Badanie w kierunku HCV
  3. Pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
  4. Porady dietetyczne
  5. Regionalne Centrum Informacji Senioralnej

Szczegóły wydarzenia:

Termin: 05.04.2019, godz. 10:00 – 13:10

Miejsce:  Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Plac Kościeleckich 6, Salon Hoffman

 

Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Źródło: http://www.kpck.pl/wydarzenie/swiatowy-dzien-zdrowia-2019-porozmawiajmy-o-zdrowiu/