Zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do rejestracji na szkolenia realizowane w ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Informujemy, iż na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych została zamieszczona informacja o szkoleniach z OZPS dla OPS i PCPR wraz z elektronicznym formularzem rejestracyjnym.

Szkolenia będą miały miejsce w Warszawie w terminach wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Szkolenia mają charakter dwudniowy ( pierwszy dzień w godz. 10:45-15:30, drugi dzień w godz. 8:45-13:30). Koszt przejazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwrotowi, koszt noclegu pokrywany jest przez organizatorów. Możliwość rejestracji dla 1 osoby z danego OPS/PCPR do limitu miejsc.

Rekrutacja przewidziana jest do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej. W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://www.ipiss.com.pl/ .