5 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyły się wydarzenia poświęcone edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach Światowego Dnia Zdrowia.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor w Bydgoszczy, Narodowy Fundusz Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Bydgoska Medyczna Przychodnia „Centrum", Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddz. w Bydgoszczy oraz Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprosili bydgoszczan na Światowy Dzień Zdrowia 2019 „Porozmawiajmy o zdrowiu”.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać bezpłatnie m.in. z badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, badania w kierunku HCV, pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu czy porad dietetycznych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprezentował ofertę Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej.

Prelekcje m.in. na temat cukrzycy, Światowego Dnia Zdrowia czy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wygłosili pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE w Bydgoszczy, 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy oraz Wydziału Współpracy Międzynarodowej Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Organizator kampanii społeczno-edukacyjnej „Servier – wyłącz raka”, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oddz. w Bydgoszczy oraz Pracownia Integracji Międzypokoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprosili na bezpłatne konsultacje lekarskie w kierunku raka jelita grubego, badania USG, prelekcję oraz spacer edukacyjny w modelu imitującym wnętrze jelita grubego w ramach akcji „Kolonoskopia jest super!”. Wydarzeniu "Akcja: Wyłącz raka!" towarzyszyła część artystyczna w wykonaniu Zespół Wokalnego "Niespodzianka" z Klubu Seniora "Złota Jesień".

 

Galeria zdjęć:

 

Źródło: https://www.facebook.com/pg/integracja.kpck/photos/?tab=album&album_id=1216518605182513