O współpracy w obszarze systemu wsparcia dla osób wymagających opieki długoterminowej rozmawiano w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekty zakładają m.in. powstanie Centrów Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych. Będą  one odpowiedzialne za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz pomoc domową dla osób wymagających opieki hospicyjnej, długoterminowej i paliatywnej. Usługi zdrowotne będą świadczone w obszarze społeczności lokalnych.