Powitanie nowych członków, dyskusje, warsztaty – kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES) przeszło do historii.

Członkowie tego gremium spotkali się już po raz szósty – tym razem w czwartek 4 kwietnia 2019 roku w toruńskim bistro „Talerz Katarzyny”, prowadzonym przez Fundację Pro Omnis.

Początek posiedzenia zdominowały sprawy kadrowe. Najpierw uroczyście pożegnano odchodzącego z RKES-u prof. Krzysztofa Piątka, który z rąk Krystyny Żejmo-Wysockiej, Przewodniczącej RKES, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, otrzymał pamiątkowy grawer od Marszałka Województwa. Następnie przedstawiono nowych członków, którymi zostali:

  • Domicela Kopaczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek – przedstawiciel Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Sylwia Tubielewicz-Olejnik, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
  • Dorota Pronobis, Prezes Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju AMICUS – przedstawiciel Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko Pomorskiego
  • Rafał Modrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
  • Zdzisław Gamański, Starosta Chełmiński – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Sławomir Bakalarz – przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu prowadzonego przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszenie Tilia
  • Karol Gutsze, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedstawiono także nowych członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - Iwonę Borkowską, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA oraz Łukasza Broniszewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji STABILO.

Następnie Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, ekspert w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, przedstawił informację nt. zmian w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” i poprowadził dyskusję nt. konieczności aktualizacji  „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

Kolejnym punktem posiedzenia Komitetu były warsztaty mające na celu wypracowanie przez RKES tzw. kluczowych sfer rozwojowych dla regionu. Poprowadziła je Urszula Podurgiel, także ekspert w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Na zakończenie działalność Fundacji Pro Omnis, która gościła uczestników spotkania, zaprezentowała jej prezes Agnieszka Lange-Olszewska.

Rolą Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, w którym zasiadają przedstawiciele administracji publicznej, środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz nauki i biznesu, jest koordynowanie polityki samorządu województwa w zakresie ekonomii społecznej.

Spotkanie było jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Galeria zdjęć: