Współpraca z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) była głównym tematem spotkania Kujawsko-Pomorskiej Sieci Spółdzielni Socjalnych.

Przedstawiciele tych podmiotów ekonomii społecznej (PES) spotkali się, we wtorek 9 kwietnia 2019 roku, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ekspert Jarosław Wypyszyński, koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, omówił rozwiązania prawne w ramach ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz dostępne źródła finansowania podmiotu ekonomii społecznej. Przybliżył także zebranym mechanizmy współpracy spółdzielni socjalnych z OWES-ami.

Z kolei przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu opowiedzieli o projekcie praktyk studenckich z podmiotach ekonomii społecznej i o planach wydania katalogu PES-ów z naszego województwa.

Podczas spotkania zostały omówione także sprawy organizacyjne Sieci, oraz działania skierowane do Sieci w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Galeria zdjęć: