Zapraszamy Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie do rejestracji na szkolenia realizowane w ramach projektu PO WER pn. „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Informujemy, iż na stronie internetowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych została zamieszczona informacja o szkoleniach z OZPS dla OPS i PCPR wraz z elektronicznym formularzem rejestracyjnym.

Szkolenia będą miały miejsce w Warszawie w terminach wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Szkolenia mają charakter dwudniowy, będą odbywać się w terminie od 25.04.2019 r. do końca czerwca 2019 r. 

 

!!! Możliwość rejestracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR.

 

Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej. W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się pod adresem https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=szkolenia-z-narzedzia-ozps