Ruszyła kampania informacyjna nt. problematyki chorób otępiennych na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Akcja przeprowadzona za pośrednictwem komunikacji autobusowej potrwa od 10 kwietnia do 9 maja 2019 roku.

Jednym z zadań realizowanym w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach” jest prowadzenie działań świadomościowych dotyczących problematyki chorób otępiennych, zwiększających tolerancję i wrażliwość na potrzeby tej grupy chorych.

Ekspozycja plakatów objęła 50 nośników AutoBOX w MZK Bydgoszcz oraz 12 w PKS Sępólno Krajeńskie. Tego rodzaju forma propagowania informacji ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.

 

Do pobrania:

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne